Ogłoszenie o zamówieniu

 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
dla Zespołu Szkół nr 45 w Warszawie, ul. Jagiellońska 7

-->>Ogłoszenie  nr 478408 - 2013

Wykaz załączników:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozstrzygnięty przetarg

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.09.2013r.  pn. "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 45 w Warszawie ul. Jagiellońska 7"

-->> Treść ogłoszenia

-->> Protokół postępowania


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół nr 45 w Warszawie ul. Jagiellońska 7
Numer ogłoszenia: 348584 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

-->>Treść ogłoszenia

-->>Specyfikacja

-->> Zał. 1 - wzór umowy

-->> Zał. 2 - oświadczenie dostawcy 

-->> Zał. 3 - formularz ofertowy

-->> Zał. 1.1 - kosztorys ofertowy 

-->> Zał. 1.2 - kosztorys ofertowy cz. 2