Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2018

 Informacja z otwarcia ofert  z dnia 29.11.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2018r.

 Ogłoszenie z UZP

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2018r.

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

 Treść zawiadomienia

 

Ogłoszenie o przetargu z dnia 21.11.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu z dnia 21.11.2016 r.

Komunikat dotyczący przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 45 w Warszawie, ul. Jagiellońska  7

 Treść ogłoszenia

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący przetargu

Informacja o roztrzygnięciu przetargu w cz. III i VI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I PRZEGLĄDU OFERT

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 19.12.2014 r., zarejestrowanym pod symbolem ZS 45/KG/215/2014, w  dniu 23.12.2014 r. o godz. 12.00 ustalonym jako termin końcowy dostarczania materiałów uzupełniających do dostarczonych już ofert, w części III i VI, Zamawiający: Zespół Szkół nr 45, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

Czytaj więcej: Informacja o roztrzygnięciu przetargu w cz. III i VI

Komunikat dotyczący przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty  Wykonawcy na zadanie częściowe o numerach III i VI

 Pełna treść komunikatu 

 

Ogłoszenie wyniku przetargu


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 grudnia 2014r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy z dnia 25.11.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 45 w Warszawie, ul. Jagiellońska  7


Numer ogłoszenia: 385636 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

 

-->> Treść ogłoszenia

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy z dnia 25.11.2014r.