Informacja z otwarcia ofert

 

 

Warszawa, 6.12.2017

Szkoła Podstawowa Nr 50

im. Królowej Jadwigi

03-721 Warszawa,  ul. Jagiellońska 7

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, tj. Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Królowej Jadwigi, stosowanie do postanowień wynikających z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, z dnia 6.12.2017 r. o godz. 9:30 miało miejsce publiczne otwarcie ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 50 w Warszawie – na 2018 rok.”

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 31 grudnia 2018 r.

W postępowaniu otwarcia ofert brali udział przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele firm składających oferty: Matex, Veggo i Interblok.

Przedstawiciele firm składających oferty złożyli wnioski o udostepnienie do wglądu wybranych ofert  firm uczestniczących w postepowaniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 5 ww. Ustawy, w poniższym  zestawieniu przedstawiono kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi złożonych ofert.

 

Część Pierwsza – Pieczywo i wyroby cukiernicze – kwota brutto: 8.299,00 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

3

Wiesław Godlewski, 07-325 Boguty, Pianki-Białe Kwaczoły 27

11.822,10

brak

2

11

BIO EKO Cezar sp. z o.o., 06-430 Sońsk, ul. Szkolna 8

4.292,40

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

 

 

Część Druga – Warzywa i owoce świeże – kwota brutto: 176.731,00 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

2

AGRAF, H. Eljasińska i A. Bęza S.C.

05-083 Zaborów, Wąsy Wieś 8

173.110,50

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

2

5

Marek Łysakiewicz, 03-735 Warszawa, ul. Ząbkowska 6/5

158.732,00

Do godz.  10.00 w dniu dostawy

3

9

STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02-255 Warszawa

162.760,74

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

4

12

Veggo, oddział: Piotrówek Mały, ul. Strzykulska 25 D, 05-850 Piotrówek Mały

145.206,96

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

 

 

Część Trzecia – Produkty ogólnospożywcze – kwota brutto: 204.401,75 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

9

STARLES Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 76, 02-255 Warszawa

148.553,15

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

2

10

Almax-Dystrybucja Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

150.264,71

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

3

13

MATEX, Jerzy Sitkowski, 04-290 Warszawa, ul. Wiarusów 18, lok. 4

150.424,12

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

 

 

Część Czwarta – Mięso i wyroby wędliniarskie – kwota brutto: 113.859,75 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

4

Zakłady Mięsne Urbaniak, Jerzy Urbaniak, Słopsk, ul. W. Witosa 85, 07-230 Zabrodzie

101.325,00

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

 

 

Część Piąta – Mrozone owoce, ryba i warzywa – kwota brutto: 100.161,50 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

6

Świat Mrożonek, 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 26

81.172,15

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

2

7

Interblok Polska Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 26

91.482,83

Do godz.  10.00 w dniu dostawy

 

 

Część Szósta – Wyroby garmażeryjne – kwota brutto: 47.560,00 zł

Lp

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kwota brutto Wykonawcy

Czas realizacji dostawy dodatkowej

1

1

AGNES, Wołk-Agasińska, Agasiński, Wołk-Karaczewski sp. j., 05-802 Pruszków, ul. Szpitalna 52

58,988,48

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

2

8

ALVIT, Wyroby Garmażeryjne, Aleksandra Dziak, 05-200 Wołomin, ul. Topolowa 6

55.209,68

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

3

14

Zakład Produkcyjny Wyrobów Garmażeryjnych, Andrzej Wojciechowski, 05-180 Goławice

45.648,70

Do godz.  9.30 w dniu dostawy

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawcy, w terminie 3 dni, tj. do dnia 8.12.2017 r., przedkładają Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (którzy nie złożyli wraz z ofertą) wg załącznika 4 do SWIZ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi

Bożena Ragus